SuDokuSpil.dk
- Online Sudoku spil
 

Menu
Forside
Menu
Spil Sudoku
Menu
Spil Kakuro
Menu
Print Sudoku
Menu
Lær Sudoku
Menu
Sudoku Tips
Menu
Sudoku Bøger
Menu
Sudoku Mobilspil
Menu
Sudoku Links
  
     English version
Lær Sudoku  - begyndertips for alle!
Tip 1: Start med at tælle hvor mange gange hvert ciffer forekommer i hele puslespillet. Hvis der er mange forekomster af et bestemt tal, burde det være relativt nemmere at placere de resterende. Eksempel: Hvis der er mange 4'ere, burde det være relativt nemmere at placere de resterende 4'ere.Tip 2: Start med at skrive alle de mulige tal, som der kan være i hvert felt med småt øverst i alle felter. For hvert felt kigger man på de tal, som står i dette felts række, søjle og 3x3 boks. De tal fra 1 til 9, som ikke forekommer i feltets række, søjle og 3x3 boks, er kandidater til det tal, der skal stå i feltet. Hvis der kun er en kandidat, ved man, at det er det tal, der skal stå i feltet. Eksempel: Hvis man vælger et felt, hvor tallene 4,5 og 6 forekommer i den tilhørende række, tallene 1,6,7 forekommer i den tilhørende søjle og tallene 2 og 9 forekommer i den tilhørende 3x3 boks, så ved man, at 3 og 8 er kandidater til det tal, der skal stå i feltet.Tip 3: Opdater de numre, der er skrevet med småt, når andre felter bliver udfyldt. Eksempel: Hvis man udfylder et felt med tallet 3, så kan alle andre felter i den tilhørende række, søjle og 3x3 boks ikke indeholde 3 mere, så de 3-taller, der er skrevet med småt i de felter, skal slettes.Tip 4: Kik nu efter matchende par, dvs. to tomme felter i samme række, søjle eller 3x3 boks, som begge har det samme par af tal som kandidater. Hvis der så er et tredje tomt felt i samme række, søjle eller 3x3 boks, som mangler det samme par af kandidater plus et ekstra tal, ved man, at dette tredje felt skal indeholde dette tredje tal. Eksempel. Hvis to felter i samme række begge har 2 og 7 som kandidater og et tredje felt har 2, 7 og 9 som kandidater, ved man at 9 skal være i det tredje felt.


 
 

Telefon nr.

 


 
Sudoku regler:
Du skal fylde tal i de tomme felter i en kvadrat, der består af 9 gange 9 felter. Nogle af felterne er udfyldt på forhånd.
Kunsten er at krible alle tallene på plads, så hvert tal kun bruges én gang i hver række, kolonne og mini-kvadrat på
3 gange 3 felter.